Egles iedegšana Nīkrācē

21.12.2023
16:00
Pie Nīkrāces pagasta pārvaldes

Ikviens mīļi gaidīts, lai ar savām labajām domām, siltajām sirdīm un baltajiem darbiem palīdzētu pagasta eglei iemirdzēties svētku rotā.

Lasītāju kluba tikšanās Nīkrācē